Més històries

4rt Lliurament - Palamós - 18 Gener

4t Lliurament ,  tema : PARASOL / PARASOLS de platja  És un utensili portàtil o fix, de qualsevol material clavat...