Més històries

"Ales i mans" de Sanmartí i Santana a Torroella

Als humans ens agraden els ocells, ens fascinen. Canten, sovint tenen colors llampants i...poden volar! Ens agraden des de molt...