Més històries

3r-Lliurament - Digital - Número/Números

Tema:  NÚMERO/NÚMEROS Descripció: Signe, símbol o conjunts d’aquests que permeten expressar una determinada quantitat...